> > လတ္တေလာ ရန္ကုန္ ကားေစ်းႏႈန္း

လတ္တေလာ ရန္ကုန္ ကားေစ်းႏႈန္း

Posted on Monday, July 2, 2012 | 2 Comments

.
ဟံသာဝတီကားေစ်းကြက္ (ရန္ကုန္) ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၀၂ ေမာ္ဒယ္ တုိယိုတာ Mark II(ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) (က်ပ္) သိန္း ၂၀၀
၁၉၉၉ ေမာ္ဒယ္ တုိယိုတာ Mark II(ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) သိန္း ၁၆၀

၁၉၉၂ ေမာ္ဒယ္ တုိယိုတာ Mark II(ဒီဇယ္) (၁ခ) သိန္း ၁၀၀
၂၀၀၀ တုိယိုတာ ကာဒီးနား (ၾကက္တူေရြး) (ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) သိန္း ၁၆၀

၂၀၀၂ တုိယိုတာ ကာဒီးနား (စက္ရုပ္) (ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) သိန္း ၂၁၀
၂၀၀၁ ကိုရိုလာ (ဖင္ေကာက္) (ဒီဇယ္) (၅ဃ) သိန္း၂၂၀
၁၉၉၉ သိန္း ၂၀၀
၁၉၉၂ (ဒီဇယ္) (၈က) သိန္း ၁၂၀

၂၀၀၂ ကိုရိုလာ RAY 4 (ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) သိန္း ၂၃၀
၂၀၀၀ သိန္း ၂၀၀
၁၉၉၉ (၂ဃ) သိန္း ၁၆၅

၂၀၀၇ ဆူဇူကီး R+ (ဓာတ္ဆီ) (၃ဂ) သိန္း ၁၂၀
၂၀၀၅ (၆ခ) သိန္း ၉၀

၁၉၉၀ ကိုရိုလာ လီမိတက္ (SE) (ဓာတ္ဆီ) (၅ဂ) သိန္း ၁၁၀
၁၉၈၈ (၆က) သိန္း ၉၀

၁၉၉၀ ကိုရိုလာ CE,96 (ဒီဇယ္) (၈က) သိန္း ၉၀
၁၉၉၇ ပါရာဒို TX (ဒီဇယ္) (၅ဃ) သိန္း ၂၉၀
TZ သိန္း ၃၃၀

ဇူလိုင္ ၁ ကားပါမစ္ စလစ္ေစ်း သိန္း ၅၀
ေစ်းႏွုန္းအနည္းငယ္ ကြာဟမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ညႊန္း - http://www.colayonline.com.mm/automobile/

Comments:2

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Anonymous said...

phentermine 37.5 no prescription order phentermine no prescription - buy prescription drugs online-phentermine

အြန္လိုင္းေက်းရြာ. Powered by Blogger.